top of page

Melding uitsluiting ongevaccineerden

Er bereiken ons verhalen over uitsluiting van ongevaccineerden. Het lijkt ons goed om te inventariseren op welke schaal dit momenteel voorkomt en ook bij te houden in hoeverre dit de komende tijd toeneemt met de invoering van de Corona pas.
Daarom hebben we dit meldpunt opgezet.

In eerste instantie om te inventariseren maar ook om jullie een plek te bieden waar je je verhaal kwijt kunt. We bieden geen hulp bij uitsluiting. We zijn geen juristen. Wel overwegen we ter zijner tijd met de verzamelde data (hoe vaak komt uitsluiting voor en waar) actie te ondernemen.

Denk aan :
- zichtbaar maken op welke schaal dit gebeurd
- petitie of brief naar de overheid
- voorleggen aan juristen

Maar hierover zijn we nog niet uit. Dus voor nu kun je op deze plek de uitsluiting melden. En als je er toestemming voor geeft delen we je verhaal op onze socials zodat ieder geval deze onwenselijke verschuiving en tweedeling zichtbaar gemaakt wordt.

Upload op deze pagina het bewijs (brief, foto, e-mail etc) en de datum waarop de uitsluiting plaats gevonden heeft.
Op de volgende pagina kan je je ervaring beschrijving.

Upload File
bottom of page