top of page
Search

Verbinding.

Het sleutelwoord van het afgelopen jaar.


Afgelopen weekend was een roerig weekend in vele opzichten. Voor mij persoonlijk, voor Vrouwen voor Vrijheid in een aantal opzichten maar ook voor de maatschappij in zijn geheel.

Het afgelopen weekend heb ik gedaan wat ik zo vaak doe als het zonnetje schijnt. Ik zet mijn 2 JBL 300 boxen op een grasveld aan het meer in de buurt en ik vraag iedereen die ik ken om aan te sluiten. In mijn geval betekent ‘iedereen is welkom’ ook echt dat iedereen welkom is.


Jong en oud, iedere huidskleur en achtergrond, religie, levensbeschouwing, seksuele geaardheid, vaccinatiestatus, politieke zienswijze. Iedereen. Mijn omgang met mensen wordt niet gedefinieerd door die zaken maar door overeenkomsten in normen en waarden. Mijn waarden zijn (persoonlijke) vrijheid, respectvol met elkaar omgaan, empathie, openheid en jezelf zijn. Als jij die waarden deelt dan hebben we mooie gesprekken met elkaar en kunnen meningsverschillen bestaan.

Mijn grenzen zijn ook heel duidelijk. Ik tolereer geen uitsluiting, respectloos gedrag en agressie.


Dat resulteerde in een supergezellige avond met een divers pluimage. Alle verschillen waren aanwezig en mochten er zijn. Ook of je gevaccineerd bent of niet of hoe je in het coronadebat staat. Dat voelde voor sommigen onwennig. Er ontstonden bijzondere gesprekken. Sommige mensen vonden het vreemd dat mensen met verschillende standpunten aanwezig waren op dezelfde plek.

Definieert jouw standpunt in het coronadebat dan wie jij bent?

Jij bent toch meer dan dat? De ander is toch meer dan dat?


Op de sociale platforms van Vrouwen voor Vrijheid speelden 2 zaken die weekend.

Wij deelden de column van Marianne Zwagerman en we deelden een stuk uit de krant over de demonstratie, beide gingen over #unmuteus. Marianne is een vrouw met een duidelijke mening en een duidelijke mening roept ook bij de ander een duidelijk standpunt op ten opzichte van die mening. In het geval van Marianne was dat vorig jaar al het geval met de welbekende ‘dor hout’ column en nu sloot zij haar column af met een veeg uit de pan naar mensen met een BMI >30.

Mijn BMI is 33,6. En nee, dat komt niet door hamburgers eten. Maar raakt het mij wat Marianne hierover zegt? Nee. Haar column is niet meer dan het delen van haar mening. Ik identificeer mij niet met mijn BMI en ook niet met haar mening.


En dan de demonstratie #unmuteus. Veel van mijn vrienden waren daarbij aanwezig. Er waren veel mensen op de been die al 1,5 jaar wel degelijk een mening hebben maar die mening in heel veel gevallen niet uit durfden te spreken omdat het uiten van je mening gevolgen kan hebben. Gevolgen voor je vergunning, gevolgen voor je boekingen, gevolgen voor je netwerk. En laten we niet doen alsof wij daar niet bekend mee zijn. Ook wij kennen de verhalen van vriendengroepen die uit elkaar vallen, de familie apps die uitgezet worden of het op je werk geridiculiseerd worden.


En ik ben tegen Testen voor Toegang. Om diverse redenen.

Er wordt geen harde einddatum uitgesproken. Het wordt openlijk ingezet als middel om de vaccinatiegraad te verhogen en zelfs met testen en vaccineren verspreidt het virus zich nog. En toch heb ik ze succes gewenst en een mooie middag gegund. Omdat ik begrijp dat het voor deze sector al een hele stap is om te zetten. En omdat ik het altijd zal aanmoedigen om voor je mening en je passie te gaan.


Alleen ik ben er niet bij.


Want uitsluiting past niet bij mijn persoonlijke normen en waarden en dus kies ik ervoor om dat niet te supporten. Sluit ik de deur naar deze groep?

Zeker niet. Want als de uitsluiting van tafel gaat dan hebben we elkaar direct gevonden.

Het belangrijkste nu is dat we ons allemaal niet gaan identificeren met onze mening over dit thema en ook niet de ander moeten gaan definiëren op alleen diens mening over dit debat. Dan ontstaat polarisatie.

Je bent niet je mening, je hebt een mening.

En dat geldt ook voor de ander.


En dan nu terug naar verbinding. Wat verbindt mensen met elkaar? Verbinding is de energie die ontstaat tussen mensen wanneer zij zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen, wanneer zij kunnen geven en ontvangen zonder oordeel en steun en kracht ontlenen aan de relatie.

De afgelopen 1,5 jaar is voor de hele samenleving een uitdaging geweest. De politiek, media en wetenschap werken actief mee aan het verbreken van onze verbinding. Voor ons allen een periode met belangrijke lessen hier op ‘Earthschool’.

Laten we blijven strijden voor onze grondrechten, dus ook de vrijheid van meningsuiting. Laten we blijven werken aan in verbinding blijven, juist als dat moeilijk is en we ons misschien onveilig, ongehoord of ongezien voelen. Laten we ook vooral elkaar niet ‘cancelen’ als een mening oncomfortabel voelt of niet gelijk is aan de onze en onderzoeken waar het ons raakt, daarover in gesprek blijven met elkaar en in verbinding blijven. En juist de magie ervaren van het overbruggen van de verschillen, blijven kijken in elkaars spiegel en elkaars proces eren.


Zonder uitsluiting, respectloos gedrag en agressie.

Zonder elkaar gelijk te cancelen.

In liefde, met liefdevolle grenzen en in verbinding.

Met een open hart, een heldere geest en in contact met je intuïtie.

In contact met jezelf en de ander.

Geef je mening, spreek je uit en luister naar de ander.


Drops mic. Sascha out.
1,044 views1 comment

Beste Eric,

Jij bent boos op de ongevaccineerden in het ziekenhuis. Ik ben boos op jou.

Nee, dat is een understatement. Ik ben woedend. Woedend omdat jij op deze manier medeverantwoordelijk bent voor de toenemende polarisatie en geen respect hebt voor de vrije keus van je medemens.Hoe makkelijk was het om na het politieke besluit om meerdaagse festivals niet door te laten gaan met de vinger naar de niet-gevaccineerden te wijzen?

Welke informatie onderbouwt jouw bewering dat het niet doorgaan van Lowlands 2021 te wijten is aan de ongevaccineerde 40, 50 en 60gers?

Het kan niet anders dan dat deze ideeën aan je eigen brein ontsproten zijn.

Laat ik de feiten aan je voorleggen:


Op 26/7/2021 waren dat er, zo blijkt uit de openbare data van Stichting NICE, in totaal voor de groepen 40-69 jaar: 388.

Waarvan 80 patiënten op de IC.


Maar deze data zijn niet gespecificeerd in opname met of opname vanwege het virus. Dat is nergens te achterhalen want dat wordt niet gepubliceerd, zo valt in de faq op de site van Stichting NICE te lezen. De wekelijkse publicatie op de site van het RIVM waarbij de data afkomstig van de GGD’s wordt gebruikt, maakt wel onderscheid en vermeld alleen opnames vanwege Covid-19, maar dat is slechts het totaal en niet onderverdeeld in leeftijden en afdeling. In de periode 14 t/m 27 juli was het totaal aantal opnames vanwege Covid 202 mensen. Stichting Nice vermeldt over diezelfde periode 810 opnames. De capaciteit van IC bedden, rekening houdend met personele bezetting, is bijna 10% minder dan vorig jaar in deze tijd, zo blijkt uit de registratie van het LCPS. Toen was de capaciteit 1032 bedden. Nu 978. Van deze beschikbare bedden wordt momenteel 32% niet gebruikt.


Zolang er niet op een systematische en structurele manier geregistreerd wordt of een patiënt vanwege Covid-19 wordt opgenomen of met Covid-19 en er niet geregistreerd wordt of de patiënt gevaccineerd is, wanneer, hoe vaak en met welk vaccin kan je simpelweg deze uitspraak niet doen.


In 2011 nodigde jij de cultuurfilosoof Rob Riemen uit om een lezing te geven op de Lowlands Academy. In zijn college spreekt hij de volgende woorden uit: ‘… En wij weten nu waar fascisme toe leidt. Weg vrijheid, weg waarheid, weg zelf denken, weg compassie met je medemens, weg kunsten, weg cultuur, weg humor, weg kwaliteit. Wat overblijft is een grijze uniforme massa maatschappij die altijd uit zal lopen op geweld….’ Even later haalt hij filmmaker Fellini aan ‘…Fascisme valt niet te bestrijden als we niet inzien dat het niets anders is dan de domme, zielige, gefrustreerde kant van onszelf waar we ons voor dienen te schamen…’.

De strijd tegen fascisme begint met de strijd tegen de domheid. Dus durf te denken, durf kritisch te zijn en negeer het makkelijke.


Het college is nog steeds online beschikbaar. Ik stel voor dat je, nu je wat extra vrije tijd over hebt, je deze nog een keer gaat volgen. Er zitten wijze lessen in hoe om te gaan met de uitdagingen in deze tijd. Je kan jezelf daarbij helpen door naar een versie van jezelf te luisteren uit 2011: https://www.youtube.com/watch?v=V7yGtXwu2ZI


Verder daag ik de media uit om dit soort uitspraken te challengen, ziekenhuizen om goed te administreren en onze overheid om de grondrechten van ons allen te beschermen en zich uit te gaan spreken tegen de toenemende polarisatie. Het is tijd voor zelfreflectie!


Blog: Sascha van Westen.

4,574 views1 comment

Het piept en het kraakt. Hoe het was lijkt niet meer te werken. Nieuwe vormen worden bedacht vanuit oude systemen. De media doet haar werk niet meer zoals ze dat ooit deed, censuur viert hoogtij en er lijkt slechts één verhaal verteld te mogen worden. Gebaseerd op dat ene verhaal probeert de politiek te smoren met regeltjes en dwang. Gaat dit nog over het bevorderen van onze gezondheid?


Wij willen het anders, dat is kraakhelder. We willen transparantie en goed geïnformeerde, vrije keuzes kunnen maken. Wij willen vrijheid van meningsvorming. En nu we toch bezig zijn, we willen lichamelijke integriteit en minder overheidsbemoeienis. Dat zullen we zelf moeten bewerkstelligen, met elkaar.


Op 4 september doen we dat weer door samen te komen, een helder licht te schijnen op wat er gebeurt en vooral door zichtbaar te maken hoe het anders kan en hoe ieder van ons en wij als collectief die verandering zijn. Ben jij er bij?


https://www.facebook.com/events/1592251795253351,779 views0 comments
bottom of page