​Wij zijn vredelievende burgers die willen opkomen voor de rechten van ons allemaal.

Voor onze toekomst, waarin wij leven in vrijheid en verbinding met elkaar.

Wij nodigen daarom alle vrouwen en mannen uit om onze manifestaties bij te wonen. 


Wij staan op voor de rechten die wij als vrije mensen hebben.

En waar wij echt voor willen staan is een maatschappij waarin er ruimte is voor de mening van een ander.

Toen Corona nét uitbrak hield iedereen zich aan de adviezen. Dit bewijst dat wij een enorm sociaal empathisch volk zijn. Er was nog weinig over het virus bekend en iedereen was bereid om persoonlijke vrijheid op te offeren voor het geheel.


Echter zijn we nu maanden verder. Het kan niet zo zijn, dat op een onderwerp waar zoveel verschillende meningen en visies op rusten, er vanuit de overheid maar één lijn opgevolgd dient te worden.

 

De Corona crisis heeft geleid tot een bestuurscrisis met als gevolg de invoering van de wet 'Tijdelijke wet maatregelen Covd-19'.

Daarmee worden indringende keuzes vóór ons gemaakt. In hoeverre zijn we straks nog vrij om ons eigen leven vorm te geven? Het is tijd om te kiezen in wat voor maatschappij wij willen leven!

 

​De gebeurtenissen rond de huidige Corona situatie zijn directe aanleiding voor onze beweging.

 

​Echter zien wij al geruime tijd dat ons fundament als vrij mens onder druk is komen te staan.

 

​Boven alles staan wij voor vrijheid.

 

​Wij geloven dat iedereen de ruimte moet  krijgen om een tegengestelde mening te mogen hebben en persoonlijke keuzes te kunnen maken.

Vrijheid is niet vanzelfsprekend

Onze Missie

Wij willen de vrijheid behouden om vragen te mogen stellen, om zelf op onderzoek te mogen uitgaan. En dat gaan wij doen.

Met elkaar!

​Wij zijn Vrouwen Voor Vrijheid

Wij geloven in de kracht van vrouwen. Wat wij goed kunnen is met elkaar verbinden. Als je aan de toekomst van onze (klein)kinderen en onze dierbaren komt veranderen wij in leeuwinnen.

DSC01098.JPG
 
DSC00956.JPG

Onze Visie

Aan de hand van een aantal kernwaarden gaan we op onderzoek uit:

​​

Vrijheid is van ons.

Zijn we nog vrij om op te mogen staan tegen schendingen van onze grondrechten? 

Ons lichaam is van ons.

Zijn wij nog vrij om zelf te bepalen of wij gevaccineerd willen worden? 

​​​Ons sociale leven is van ons.

Hoe vrij zijn we om te kiezen met wie wij vrijelijk om willen gaan zonder gecontroleerd te worden? 

​Het vrije woord en de vrije informatievoorziening zijn van ons.

Zijn wij nog vrij om ons objectief en feitelijk te informeren en onze keuzes in het leven hierop te baseren? 

Onze kinderen zijn van ons.

Mogen we zelf nog bepalen wat goed is voor onze kinderen?​

Ons thuis is van ons.

Mogen wij zelf nog bepalen met wie wij in ons eigen huis verblijven? 

Onze spirtuele beleving is van ons.

Zijn wij vrij om spiritueele en mystieke belevingen te ervaren op onze eigen manier?

Onze wijn is van ons.

Als je zover bent gekomen en de hele tekst hebt gelezen, kan je dit grapje wel waarderen.

Want bovenal vinden we het belangrijk om dingen met humor en plezier te doen!