Search

Mondkapjes en zelftesten op de basisschool
.docx
Download DOCX • 27KB

Na de persconferentie van 26 november ontvangen we veel berichten van bezorgde ouders. De zorgen richten zich met name op het dragen van mondkapjes in groep 6/7/8 en het doen van zelftesten 2x per week.


Op dit moment werken we ook aan een toolkit die je kan helpen om in actie te komen. Want het mag duidelijk zijn dat het tijd is voor actie. Hoe moeilijk het ook lijkt, het is heel simpel.


Mijn kind draagt geen mondkap.

Het zijn hele simpele, krachtige en duidelijke woorden. Het stellen van grenzen kan spannend zijn maar het is voor iedereen heel verhelderend. En ook een nieuw ijkpunt om in dialoog te gaan. Met je omgeving, met de school en met andere ouders.


Wat kan jij nu doen?

 1. Download de brief. Pas hem aan waar nodig.

 2. Stuur deze brief naar de schooldirectie en de leerkracht(en) van je kind(eren).

 3. Meld je aan via https://wijdeouders.nl/verbinden/ Zoek de school op van je kind en meld je aan bij de Telegram groep van die school. Zo ontmoet je gelijkgestemde ouders.

 4. Spreek je actief uit. Vind je dat spannend? Iedereen vind dat spannend. Maar we moeten elkaar kunnen vinden en ons verenigen. Dat kan alleen maar als andere mensen weten wat jouw mening is.


6,501 views0 comments
Mondkapjes en zelftesten op de basisschool; een advies, een wettelijke plicht of gewoon handig geformuleerd in de hoop dat je gewoon doet wat er gevraagd wordt?

Dit is ons statement. We publiceren vandaag nog een voorbeeldbrief.


Er is geen wettelijke basis voor het voorschrijven van het dragen van een mondkapje op basisscholen in groep 6/7/8.
Scholen dienen dit benaderen als een advies en ook als dusdanig te implementeren op locatie. Zelftesten is een vrijwillige handeling en de uitslagen daarvan vallen onder het medisch geheim zoals vastgelegd in de AVG.

De wettelijke basis voor alle maatregelen is opgenomen in de Wet Tijdelijke Maatregelen Covid-19. Deze is recent weer verlengd tot 1 maart 2022. In deze wet zijn alle ministeriele regelingen opgenomen, waaronder ook de mondkapjesplicht. Deze wet zegt het volgende daarover:

https://wetten.overheid.nl/BWBR0044416/2021-11-24


Hoofdstuk 2a. Mondkapjes publieke binnenruimten, onderwijsinstellingen en contactberoepen


Artikel 2a.1. Mondkapjesplicht in publieke binnenruimten

Artikel 2a.2. Mondkapjesplicht in beroepsonderwijs en hoger onderwijs

 • 1Personen in een instelling voor beroepsonderwijs of een instelling voor hoger onderwijs of een andere binnenruimte die door een van deze onderwijsinstellingen voor onderwijsactiviteiten wordt gebruikt, dragen een mondkapje.

 • 2Het eerste lid geldt niet:

 • a.voor personen op een vaste zit- of staanplaats die deelnemen aan een onderwijsactiviteit of een onderwijsactiviteit verzorgen;

 • b.indien het dragen van een mondkapje een belemmering vormt voor deelname aan dan wel verzorging van een onderwijsactiviteit;

 • c.voor personeel van een instelling voor beroepsonderwijs of een instelling voor hoger onderwijs, indien deze een vaste zit- of staanplaats innemen;

 • d.voor personen die etenswaren of dranken nuttigen, indien deze een vaste zit- of staanplaats innemen.

 • 3Van een belemmering als bedoeld in het tweede lid, onder b, is in ieder geval sprake bij activiteiten met betrekking tot lichamelijke opvoeding, zang, toneel en dans.

2,989 views0 comments

Vorige week is er landelijk ophef ontstaan over het moeten tonen van een QR-code bij het halen en brengen van kinderen naar het diplomazwemmen.


Vandaag zullen we nog een blog publiceren waarin we een stappenplan publiceren hoe jij bij de gemeente kan aankloppen en welke documentatie je daarbij kan gebruiken.


In ons waterrijke Nederland is diplomazwemmen geen luxe maar een essentieel onderdeel van de opvoeding. Ouders zonder QR-code mogen hun kinderen niet begeleiden bij het aan- en uitkleden. Ze kunnen hun kinderen niet opvangen wanneer het bijvoorbeeld nog niet gelukt is om door ‘het gat’ te zwemmen.


Tevergeefs kloppen deze ouders aan bij het zwembad. Zwembaden volharden in de optie om de zwemlessen op te schorten óf je kind zelfstandig naar binnen en buiten te laten gaan. Kleddernat wel te verstaan want een tas meenemen is niet toegestaan. Het idee om ouders voor de specifieke taak aan te merken als ‘functioneel vrijwilliger’ wordt afgewezen. Terwijl wij ons afvragen hoe groot de kans op een besmetting precies is. Wij vragen ons ook af wie straks de verantwoordelijkheid neemt voor de kinderen die hierdoor niet leren zwemmen en wellicht in het water in nood komen, of erger nog, verdrinken. En wie neemt de verantwoordelijkheid voor de psychische schade van de kinderen die zien dat andere ouders wel naar binnen mogen en hun ouders niet?


Wat kan jij doen?

 • Verenig en organiseer je, bijvoorbeeld met andere ouders die hetzelfde standpunt innemen. Spreek je actief uit tegen deze maatregel. Dat kan spannend zijn maar levert veel op.

 • Wees geduldig, zaadjes planten kost tijd.

 • Bel alle lokale politieke partijen.

 • Check op de pagina van de gemeente wanneer burgerinspraak mogelijk is.

 • Verzamel gelijkgestemden om te laten zien dat het echt een thema is onder de bevolking.

 • Houd je boodschap klein en persoonlijk.

 • Blijf respectvol naar andersdenkenden.

 • Wees verbindend in je taalgebruik en je non-verbale communicatie.

 • Blijf weg van grote complottheorieën.

 • Zet in je betoog mensen aan tot denken door verdiepende vragen te stellen en echt open en nieuwsgierig naar de ander te zijn.


Pak je podium

En hoe kan je dan je podium pakken?

Vandaag zullen we in een nieuwe blog een stappenplan en een inspirerende video van een bezorgde ouder delen. Houd je mail, de socials en de website in de gaten!


Zet hem op!

Deel je filmpjes van de actie die jij hebt opgezet met ons en gebruik daarbij de #lokaalkabaal

Laat de leeuwin in je horen!


#lokaalkabaal

#vrouwenvoorvrijheid

1,110 views0 comments