top of page
Search

Statement: Mondkapjes en zelftesten op de basisschool

Mondkapjes en zelftesten op de basisschool; een advies, een wettelijke plicht of gewoon handig geformuleerd in de hoop dat je gewoon doet wat er gevraagd wordt?

Dit is ons statement. We publiceren vandaag nog een voorbeeldbrief.


Er is geen wettelijke basis voor het voorschrijven van het dragen van een mondkapje op basisscholen in groep 6/7/8.
Scholen dienen dit benaderen als een advies en ook als dusdanig te implementeren op locatie. Zelftesten is een vrijwillige handeling en de uitslagen daarvan vallen onder het medisch geheim zoals vastgelegd in de AVG.

De wettelijke basis voor alle maatregelen is opgenomen in de Wet Tijdelijke Maatregelen Covid-19. Deze is recent weer verlengd tot 1 maart 2022. In deze wet zijn alle ministeriele regelingen opgenomen, waaronder ook de mondkapjesplicht. Deze wet zegt het volgende daarover:


Hoofdstuk 2a. Mondkapjes publieke binnenruimten, onderwijsinstellingen en contactberoepen


Artikel 2a.1. Mondkapjesplicht in publieke binnenruimten

Artikel 2a.2. Mondkapjesplicht in beroepsonderwijs en hoger onderwijs

 • 1Personen in een instelling voor beroepsonderwijs of een instelling voor hoger onderwijs of een andere binnenruimte die door een van deze onderwijsinstellingen voor onderwijsactiviteiten wordt gebruikt, dragen een mondkapje.

 • 2Het eerste lid geldt niet:

  • a.voor personen op een vaste zit- of staanplaats die deelnemen aan een onderwijsactiviteit of een onderwijsactiviteit verzorgen;

  • b.indien het dragen van een mondkapje een belemmering vormt voor deelname aan dan wel verzorging van een onderwijsactiviteit;

  • c.voor personeel van een instelling voor beroepsonderwijs of een instelling voor hoger onderwijs, indien deze een vaste zit- of staanplaats innemen;

  • d.voor personen die etenswaren of dranken nuttigen, indien deze een vaste zit- of staanplaats innemen.

 • 3Van een belemmering als bedoeld in het tweede lid, onder b, is in ieder geval sprake bij activiteiten met betrekking tot lichamelijke opvoeding, zang, toneel en dans.

3,509 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page